Jendoskti organizacyjne SITP:    
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Izba Rzeczoznawców